Femmøller Efterskole

Femmøller Efterskole
Molsvej 137
8400 Ebeltoft
Telefon: 86362400
Kontaktperson: Maria Vinding
CVR: 10214130
 
www.femmoeller.dk/
 
Bank: Nykredit
Reg: 8117 Konto: 0003406207